Cáp nguồn ngoài trời chịu thời tiết 3 gói 30FT cho Arlo Pro và Arlo Pro 2, với Bộ sạc nguồn Quick Charge 3.0 Sạc liên tục cho máy ảnh của bạn (Trắng)

ĐƯỢC THIẾT KẾ CHO ARLO PRO & ARLO PRO2 - Cáp nguồn này CHỈ tương thích với Arlo Pro & Arlo Pro 2, KHÔNG dành cho Arlo HD, Arlo GO, ...