Sản phẩm: Viết kịch bản và triển khai hệ thống nhà thông minh Samsung SmartThings

Bài này được viết bởi Võ Thanh Minh- Founder VTMS Liên hệ tư vấn và triển khai: 09.1950.1905 INTERNET CỦA MỌI THỨ #Internet của mọ...

Báo cháy và chữa cháy thông minh

Chức năng -Tự động điều khiển phun nước nhằm khống chế đám cháy. -Gửi cảnh báo đến điện thoại cho tất cả thành viên trong gia đình khi phát ...