Trọn gói camera đường phố: Wi-Fi 1080p Outdoor Security Cameran-Swann Security USA

1-Phạm vi giới thiệu: Công trình giám sát khu phố: thuộc thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. 2-Đơn giá:  23,619,000 đ -Trọn gói (Nguyên giá t...

Trọn gói camera an ninh Swann với 8 camera, độ phẩn giải 5MP

Phạm vi giới thiệu: -Chủ công trình nhà ở: tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị   I. ĐẦU GHI KIỂU DVR [1.] Mô tả thông tin sản phẩm: [1.1] ...

|Sản phẩm| Giải pháp và triển khai điện mặt trời.

1. Hệ thống năng lượng điện mặt trời nối lưới, không ắc quy dự trữ Hoạt động : Điện mặt trời được tạo ra cung cấp cho toàn bộ thiết bị điện...

Báo cháy và chữa cháy thông minh

Chức năng -Tự động điều khiển phun nước nhằm khống chế đám cháy. -Gửi cảnh báo đến điện thoại cho tất cả thành viên trong gia đình khi phát ...

Giải pháp và triển khai tưới tiêu thông minh

VƯỜN THÔNG MINH - SMART GARDENING “ NHẤT NƯỚC , nhì phân, TAM CẦN , tứ giống” Các đặc điểm của hệ thống: -Điều khiển tưới bất kỳ nơi đâ...