Báo cháy và chữa cháy thông minh

Chức năng -Tự động điều khiển phun nước nhằm khống chế đám cháy. -Gửi cảnh báo đến điện thoại cho tất cả thành viên trong gia đình khi phát ...