Giải pháp và triển khai tưới tiêu thông minh

VƯỜN THÔNG MINH - SMART GARDENING

image_thumb74
NHẤT NƯỚC, nhì phân, TAM CẦN, tứ giống”
Các đặc điểm của hệ thống:
-Điều khiển tưới bất kỳ nơi đâu từ chiếc điện thoại của bạn
-Lập một kế hoạch tưới tiêu theo kinh nghiệm chăm sóc hàng ngày của bạn.
-Tự động tưới thông minh dựa vào dữ liệu được cung cấp từ máy chủ thời tiết.
-Kết nối với Nhà thông minh để làm cho Nhà + Vườn của bạn tuyệt vời hơn.
rachio-smart-sprinkler-670x335
Ứng dụng:
-Tưới cây hệ thống sân vườn.
-Tưới giàn hoa Phong lan.
-Tưới, tiêu cho hệ thống sản xuất rau sạch, nông nghiệp thông minh.image_thumb76
Liên hệ: VTMS CO.,LTD với số điện thoại 09.1950.1905