Tỷ lệ thoát trang web là gì?

Tỷ lệ thoát là phần trăm người dùng rời khỏi trang web mà không truy cập bất kỳ trang nào khác hoặc chỉ xem một trang trên trang web này mỗi phiên.

Tỷ lệ thoát thấp trên trang web cho thấy rằng trang web của bạn đang thành công và mang lại lợi nhuận.

Khách truy cập có thể thoát khỏi bởi:
1. Nhấp vào liên kết đến một trang web khác trong nội dung.
2. Đóng cửa sổ hoặc tab trình duyệt.
3. Nhập một URL mới vào thanh địa chỉ hoặc chuyển đổi các tab trình duyệt.
4. Nhấp vào nút "Quay lại" để thoát khỏi trang web.
5. Thời gian chờ của phiên.


Yếu tố góp phần:
1. Thiết kế không sử dụng được.
2. Tốc độ tải trang.
3. Số liên kết bên ngoài.
4. Quảng cáo dự phòng, cửa sổ bật lên, video và / hoặc âm thanh tự động phát.
5. Khu vực chủ đề trang web.
6. Loại lưu lượng truy cập (công cụ tìm kiếm, quảng cáo, trực tiếp, giới thiệu, vv)