Số lần xem trang hàng ngày trên mỗi khách truy cập là gì?

Số lần xem trang hàng ngày trên mỗi khách truy cập là số lần truy cập trang duy nhất được ước tính cho một khách truy cập trên trang web; nó là một trong những yếu tố quan trọng nhất trong việc xác định sự thành công của một trang web và mức độ phổ biến của nó giữa những người dùng.

Tiêu chí này xác định sự tham gia và quan tâm của người dùng trong tài nguyên web. Mặc dù số lần xem trang trên mỗi khách truy cập trên thương mại điện tử, giải trí, thông tin, từ thiện và các trang web khác có thể khác nhau.

Giá trị cao của tiêu chí này trực tiếp xác định doanh thu của quản trị viên web có thu nhập từ quảng cáo (ngữ cảnh, biểu ngữ, v.v.) hoặc cung cấp cho người dùng nhiều hàng hóa và dịch vụ khác nhau.

Số lần xem trang hàng ngày trên mỗi khách truy cập thuộc về các yếu tố hành vi được tính đến tạo thành trang kết quả của công cụ tìm kiếm (SERP).

Cách đúng để tăng số lần truy cập trang cho mỗi khách truy cập là thúc đẩy họ ở lại trên một trang web mà không phải chơi một mẹo. Người dùng sẽ sẵn sàng truy cập các tài nguyên web hữu ích và ở đó càng lâu càng tốt mà khách hàng tiềm năng sẽ có tác động tích cực.